Που βρίσκεται η Γνώση

Demo1

Η γνώση βρίσκεται παντού γύρω μας και μέσα μας, και μπορεί να εκδηλωθεί, όσο περισσότερο εμείς ανοιγόμαστε προς την απευθείας εμπειρία, από στιγμή προς στιγμή, χωρίς φόβο και προκαταλήψεις, με τον πόθο της αποκάλυψης της Αλήθειας.

Ο Ηράκλειτος μας πληροφορεί ότι ο όρος Αλήθεια, η Αρχέγονη Αλήθεια είναι ταυτόσημος με την μη κρυπτότητα, και την αποκάλυψη των όντων μέσα στο Είναι τους, γιατί τα όντα μας λέει έχουν την τάση, από άγνοια, να «επιλανθάνονται», δηλαδή να λησμονούν την Oυσία, επικαλύπτοντάς την.

 

© 2011 Ινστιτούτο Γνωστικής Ανθρωπολογίας

Top